Плакет

Проф. Красимира Тодорова е новия носител на наградата „Изобретател на годината 2021“ в категория „Химия и Биотехнологии“ на едноименния конкурс провеждан съвместно от Патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България

 • декември 9, 2021
 • Comments off

На 08.12.2021 г. от 14:00 ч. в Патентното ведомство на Република България (ПВ) са проведе тържествената церемония за връчване на наградите в конкурсите „Изобретател на годината“, „Селекционер на годината“ и „Иновативно предприятие“, която се излъчи и на живо. От участвалите над 400 човека, бяха номинирани по 3-ма за всяка от категориите: Електроника и Електротехника, Машиностроене […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на тема: “Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”

 • ноември 23, 2021
 • Comments off

Ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска  тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”, представен от докторант на самостоятелна подготовка Стефан Николов Манчев, към секция “Имуноневроендокринология” по научна специалност ш. 01.06.17 „Физиология на животните и човека” професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки” Поради усложнената […]

Виж повече

Учени от ИБИР-БАН пред сп. „Българска наука“

 • ноември 2, 2020
 • Comments off

Доц. д-р Велислава Терзиева: Науката дава полет на мисълта и свобода в работата, а в допълнение има и полза за обществото. Доц. д – р Таня Димова: Оказва се, че заплатите за учен в съседни балкански страни са 3 пъти по-високи, а в западни – 15-20 пъти Доц. Десислава Абаджиева: https://nauka.bg/doc-desislava-abadjieva-motivaciyata-da-izsledovatel-vatreshna-trapka/  

Виж повече

Благодарствено писмо от семейството на акад. Кирил Братанов!

 • януари 16, 2020
 • Comments off

Уважаеми проф. Хайрабедян, Пиша Ви този имейл за да изразя дълбоката благодарност на семейство Братанови, както на Вас лично, така и на колектива на ИБИР за успешното представяне на Института в чевствуването на 150 годишнината на БАН. Извършен е огромен труд в подбиране и прецизно подреждане на стотиците, вече архивни снимки и материали от множеството […]

Виж повече

Проведе се валидиране на винетна марка в рамките на ИЗЛОЖБА НА ИБИР – БАН в чест на 150 години БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 • ноември 26, 2019
 • Comments off

Днес, 26. 11. 2019 година, от 13:30 часа в главното фоайе на Българска академия на науките /ул. „15- ти ноември“ № 1/ Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – Българска академия на науките (ИБИР – БАН) откри своята изложба на тема: „Ролята на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. […]

Виж повече

ИЗЛОЖБА НА ИБИР – БАН В ЧЕСТ НА 150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 • ноември 22, 2019
 • Comments off

На 26. 11. 2019 година от 13:30 часа в главното фоайе на Българска академия на науките /ул. „15- ти ноември“ № 1/ Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – Българска академия на науките (ИБИР – БАН) открива своята изложба на тема: „Ролята на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. […]

Виж повече

Йоана Димитрова, дипломант на секция Молекулярна имунология, с грамота

 • ноември 12, 2019
 • Comments off

 С удоволствие продължаваме традицията най-младите членове на колектива на ИБИР да бъдат отличавани с награди от научни събития. Специалист Йоана Димитрова, която все още е студент в магистратура по „Биология на развитието“ в БФ-СУ, получи грамота за най-добро представяне за презентацията „Пролиферация и диференциация на мезенхимни стволови клетки на повърхността на ставни импланти. Бочев, Димитрова, […]

Виж повече

Втори етап от ННП „РЕПРОБИОТЕХ“

 • ноември 11, 2019
 • Comments off

На 5-ти Октомври 2019 г. се проведе открито заседание на Надзорния съвет за наблюдение и контрол на дейностите за изпълнение на Националните научни програми в България. На заседанието проф. Наско Василев, Координатор на ННП „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“, РЕПРОБИОТЕХ, където ИБИР е Партньор 2, представи отчета за първия етап от стартирането на Програмата. По […]

Виж повече

Докторант Илка Цветкова към Лаборатория по Репродуктивни ОМИКс технологии спечели Втора награда за презентация на научно съобщение

 • октомври 29, 2019
 • Comments off

6th Black Sea International Immunology School (BSIIS2019) “The Game of Immunity: the players and the observers” Organizing Committee Ass. Prof. Andrey Tchorbanov Prof. Maria Nikolova Bulgarian Society for Immunology 25 – 27 October 2019, Teteven, Bulgaria     Илка Цветкова презентира на тема “Role of NLRP3 and NLRC4 inflammasome signaling crosstalk in Sertoli cells on […]

Виж повече

Участие във Втора Международна научна конференция „Ветеринарната медицина в полза на хората“

 • октомври 22, 2019
 • Comments off

  На 18-19 Октомври 2019 г. под егидата на Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ветеринарен факултет, се проведе Втора Международна научна конференция „Ветеринарната медицина в полза на хората“ с активното участие на над 150 учени от  30 страни и България.  Изнесени бяха доклади от престижни учени и беше организирана специализирана постерна сесия с представени над 60 […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.