Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

 • юли 24, 2023
 • Comments off

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ брой 22 от 10.03.2023 г. се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г., ИБИР-БАН обявява конкурс за една редовна докторантура по специалност 04.02.01 „Имунология”, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование – […]

Виж повече

Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

 • февруари 24, 2023
 • Comments off

В съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. и публикация в държавен вестник се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г. ИБИР-БАН обявява конкурси за: 1/ редовна докторантура по Професионално направление: 4.3 Биологически науки; Докторска програма: Имунология 2/ редовна докторантура по Професионално направление: 6.3. Животновъдство, Докторска […]

Виж повече

Обява за позиция „постдокторант“ март 2022 г.

 • февруари 24, 2023
 • Comments off

По проект за финансиране на Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ се обявява позиция за постдокторант за срок до 6 месеца. Изисквания: 1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване) 2. Умения за работа с проточна флоуцитометрия и по възможност флуоресцентно-активирано клетъчно сортиране 3. Умения за работа с PBMC, клетъчни линии като THP-1, Jurkat, […]

Виж повече

Обява за позиция “постдокторант” март 2022 г. – изтекла

 • март 8, 2022
 • Comments off

По проект за финансиране на Научна инфраструктура “Клетъчни технологии в биомедицината” се обявява позиция за постдокторант за срок до 6 месеца.   Изисквания: 1. Защитена ОНС “Доктор” (до 5 години от датата на обявяване) 2. Умения за работа с проточна флоуцитометрия и по възможност флуоресцентно-активирано клетъчно сортиране 3. Умения за работа с PBMC, клетъчни линии […]

Виж повече

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022

 • март 8, 2022
 • Comments off

Със заповед I-42/16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021/2022 г. ИБИР-БАН обявява конкурси за една редовна и една задочна докторантура по специалност 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област […]

Виж повече

Предварителна защита на проект на дисертационен труд

 • януари 11, 2021
 • Comments off

Предварителна защита на проект на дисертационен труд на тема: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И ТУМОРНИ ЛИНИИ, представен от докторант Милена Костадинова; научен ръководител доц. Милена Мурджева ще се проведе онлайн на 12 януари 2021 от 15 часа пред разширен секционен семинар на секция Молекулярна имунология.

Виж повече

Неприсъствен разширен секционен съвет за обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор

 • декември 9, 2020
 • Comments off

На основание заповед №96/09.12.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 14.12.2020 г. /понеделник/ от 11:00 ч. ще се проведе неприсъствен разширен секционен съвет (Zoom) на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” по специалност ш.04.02.01.“Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш.6.3.“Животновъдство“, […]

Виж повече

РАЗШИРЕН СЕКЦИОНЕН СЕМИНАР

 • ноември 10, 2020
 • Comments off

На основание Заповед № 80/04. 11. 2020 г. на Директора на Институт по биология и иммунология на размножаването ,,Акад. К. Братанов,,, на 16.11.2020 г. /понеделник/ от 13:30 ч. ще се проведе разширен секционен съвет на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел отчисляване на асистент Цветан Цветков, задочен докторант по специалност ш. 04.02.01. […]

Виж повече

Разширен секционен семинар

 • септември 28, 2020
 • Comments off

На основание заповед №66/21.09.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 30.09.2020 г. /сряда/ от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБИР – БАН ще се проведе разширен секционен съвет на секция „ Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” с цел отчисляване с право на на защита на Мирослав Генов, задочен докторант по специалност […]

Виж повече

Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021

 • август 3, 2020
 • Comments off

Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021 На основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. и публикация на сайта на Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една) и по специалност Физиология на животните и човека- 1 (една). Държавен вестник бр. 68 […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.