Д-р Amel Laghouati – гостуващ учен от Института по ветеринарни науки на Университета в Блида, Алжир

 • ноември 27, 2023
 • Comments off

Като част от международната дейност на ИБИР-БАН, гостуващ учен на звеното е д-р Amel Laghouati от Института по ветеринарни науки на Университета в Блида, Алжир. Целта на посещението е запознаване с работата на нашите учени и материалната база в ИБИР-БАН, обмяна на знания и опит, както и представяне на нейни научни интереси и разработки, с […]

Виж повече

EATRIS-ERIC празнува своя 10-годишен юбилей

 • ноември 22, 2023
 • Comments off

На 21-22.11.23г. се проведе конференцията по случай 10-годишнината на EATRIS в Хага, Холандия. Водещи представители от европейските научни и научноизследователски общности, както и пациенти взеха участие в това събитие. Министърът на здравеопазването на Нидерландия произнесе вълнуваща реч. На конференцията присъстваха националния директор на Eatris България проф. Росица Конакчиева, директора на ИБИР проф. Сорен Хайрабедян и […]

Виж повече

Годишната научна конференция “Медицина за здраве”

 • ноември 22, 2023
 • Comments off

Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян изнесе доклад във връзка с приложенията на нанопоровото новогенерационно секвениране във фармакогеномиката на Годишната научна конференция по изпълнение на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-Плевен “Медицина за здраве”, която се проведе на 16-18.11.23г. Директорът на ИБИР проф. д-р Сорен Хайрабедян беше почетен гост на събитието. Беше положено началото за […]

Виж повече

Участие на ИБИР в международната научна конференция „Климентови дни-2023/ 60-години Биологически факултет“

 • ноември 13, 2023
 • Comments off

Отлично представяне на докторантката Юлия Мариенко с ръководител проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян на Международната научна конференция „Климентови дни-2023/ 60-години Биологически факултет“. На постера са представени данни за механизмите на клетъчна смърт – Ефект от действието на два от гените на вируса, причиняващ ковид.

Виж повече

Развитието на новите технологии в ИБИР

 • ноември 13, 2023
 • Comments off

Развитието на новите технологии е факт и при нас, благодарение на закупените апарати по програма Национална Пътна Карта. Проф. Сорен Хайрабедян, запозна колеги от научната общност от страната и чужбина с научните резултати, получени в лаборатория по Омикс технологии с модерното оборудване. С благодарности към организаторите на това уникално събитие – годишната конференция на EATRIS, […]

Виж повече

Международна дейност – новини

 • ноември 7, 2023
 • Comments off

На 02-ри ноември 2023 г. ИБИР-БАН беше посетен от колектив от Институтът по животновъдство, Белград-Земун, Сърбия. Това е научноизследователска институция, специализирана в областта на животновъдството и дългогодишен партньор на нашия институт. Директорът д-р Никола Делич изрази своето задоволство от топлото посрещане и нивото на лабораторното оборудване. Бяха проведени открити дискусии за сътрудничеството между двете институции […]

Виж повече

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Илка Цветкова

 • ноември 6, 2023
 • Comments off

На 15.11.2023 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Илка Цветанова Цветкова на тема „Изследвания на механизмите на клетъчна смърт и ролята на ефектора Gasdermin D, при […]

Виж повече

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Радостина Цветанкова

 • октомври 25, 2023
 • Comments off

На 06.11.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Радостина Петкова Цветанкова на тема „Влияние на специфични микроРНКи в туморна патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия […]

Виж повече

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Елина Аврамска-Васева

 • октомври 11, 2023
 • Comments off

На 02.11.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването Акад. К. Братанов“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Елина Аврамска-Васева на тема “Влияние на метилационния статус върху гени свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите […]

Виж повече

Успехи на младите учени в ИБИР-БАН

 • октомври 11, 2023
 • Comments off

Имаме удоволствието да ви съобщим, че редовен докторант Диана Манчорова под научното ръководство на доц. д-р Таня Димова към секция „Имунобиология на размножаването“, спечели престижната Фулбрайт стипендия в програма за научноизследователска дейност на докторанти в САЩ в рамките на 6 месеца. Тя ще работи в групата на проф. д-р Gil Mor, утвърден учен в областта […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.