Профил на купувача – Обща информация и документи

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”- БАН /ИБИР- БАН/ (В сила от м. април 2021 г.) – Част 1 и Част 2

 

 

Архив:

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”- БАН /ИБИР- БАН/ (В сила от м. юли 2017 г.)

График за планираните обществени поръчки през 2017 г.

(В сила от 1.10.2014 до 16.12.2014)  Вътрешни правила за обществени поръчки

( В сила от 17.12.2014 до 31.08.2015Вътрешни правила за обществени поръчки 

(НОВИ- В сила от  01.09.2015) Вътрешни правила за обществени поръчки

(В сила от 09.02.2016 г.) Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”- БАН /ИБИР- БАН/

(В сила от 09. 02. 2016 г.) Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на ИБИР-БАН и за публикуването на документи в него

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.