Лаборатория за ин витро оплождане и ембриотрансфер

Лаборатория за ин витро оплождане и ембриотрансфер оборудвана с:

  • Ламинарни боксове с вградени стереомикроскопи (закупени по проект ReProForсe) и микроманипулационна система (закупена по проект ReProForсe)

 

  • СО2 инкубатори (закупени по проект ReProForсe)

 

  • Работна станция за клетъчни технологии (закупена по проект ReProForсe)

 

  • Криостат с микротоми (закупени по проект ReProForсe)

 

  • Лабораторен фризер на -120оС, закупен по проект ReProForсe

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.