Предварителна защита на дисертационен труд

 • юли 20, 2020
 • Comments off

На 27.07.2020 /понеделник/ от 14:00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73 ще се проведе предварителна  защита на дисертационен труд на тема: “ Изследване влиянието на породните особености при овце върху криотолерантността на сперматозоидитe ”, представен от  задочен докторант  Мадлена Нанева Андреева, към секция“Ембриобиотехнологии при животните“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански […]

Виж повече

Позиция за „Постдокторант по имунология“: София, България

 • май 4, 2020
 • Comments off

Позиция за „Постдокторант по имунология“: София, България Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. К. Братанов” при Българска академия на науките, София, България, обявява позиция за постдокторант в екипа на доц. д-р Таня Димова. Позицията се финансира от Фонд научни изследвания по Национална програма Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука чрез грант […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд

 • януари 14, 2020
 • Comments off

На 04.02.2020 /вторник/ от 13:00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73 ще се проведе  защита на дисертационен труд на тема: “Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки”, представен от  редовен докторант  Надя Емилова Петрова, към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, […]

Виж повече

Вътрешен конкурс за избор на Ръководител секция „ Ембриобиотехнологии при животните” за срок от четири години.

 • ноември 26, 2019
 • Comments off

   УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, Правилник за процедурата по избор на ръководител секция/лаборатория от 31.02.2015г. на ИБИР-БАН,  Решение на НС  с Протокол № 82/29.10.2019г. и Заповед № 114/07.11.2019г. на Директора на ИБИР-БАН,              ИБИР-БАН  обявява:  Вътрешен конкурс  за […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 • ноември 11, 2019
 • Comments off

На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, правилник за процедурата по избор на ръководител секция/лаборатория от 31.02.2015 г. на ИБИР-БАН, Решение на Научния съвет с Протокол №82/29.10.2019 г., ИБИР-БАН обявява:  Вътрешен конкурс за избор на Ръководител секция „Ембриобиотехнологии при животните” при ИБИР-БАН, […]

Виж повече

Предварителна защита на дисертационен труд

 • октомври 28, 2019
 • Comments off

 На 29.10.2019 /вторник/ от 11.00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема: “Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки”, представен от  редовен докторант  Надя Емилова Петрова, към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, […]

Виж повече

Публична защита на дисертационен труд

 • октомври 2, 2019
 • Comments off

На 25. 10. 2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване върху митохондриалния статус в яйчници и епигенетични маркери в ооцити на суперовулирани мишки, […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд

 • септември 25, 2019
 • Comments off

На 17. 10. 2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Молекулярна основа на нарушени  фертилни  функции  при  мъжа,  предизвикани от съвременни фактори на околната […]

Виж повече

Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020:

 • август 16, 2019
 • Comments off

На основание Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. и публикация в Държавен вестник бр. 63 от 9 август 2019, с. 116-120, ИБИР-БАН обявява конкурси за: (1)   редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една), (2)   редовна докторантура по специалност Физиология на животните и човека – 1 (една), (3)   задочна докторантура по специалност Физиология […]

Виж повече

Предварителна защита на дисертационен труд

 • юли 5, 2019
 • Comments off

На 04.07.2019 /четвъртък/ от 15.00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема: “Молекулна основа на нарушени фертилни функции  при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда”, представен от  задочен докторант към секция „Имуноневроендокринология“ по професионално направление „Биологически науки“ – шифър 4.3., област […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.