Десислава Анкова

 • юни 17, 2024
 • Comments off

Десислава Петрова Анкова – процедура Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Физиология на животните и човека“, професионално направление: ш.4.3 – „Биологически науки“, област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 28 от […]

Виж повече

Марина Александрова

 • юни 17, 2024
 • Comments off

Марина Мартинова Александрова – процедура Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 28 от 02.04.2024 г. Заповед за научно […]

Виж повече

Ваня Димитрова

 • юни 17, 2024
 • Comments off

Ваня Димитрова Димитрова – процедура Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването”, професионално направление ш.6.3 – „Животновъдство”, област на висше образование: 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ /Държавен вестник […]

Виж повече

Радостина Цветанкова

 • април 23, 2024
 • Comments off

Радостина Петкова Цветанкова – процедура Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 13 от 13.02.2024 г. Заповед за научно […]

Виж повече

Илка Цветкова-Иванова

 • април 23, 2024
 • Comments off

Илка Цветанова Цветкова-Иванова – процедура Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 13 от 13.02.2024 г. Заповед за научно […]

Виж повече

Милена Костадинова

 • януари 31, 2023
 • Comments off

Милена Стефанова Костадинова – процедура Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 82 от 14.10.2022 г. – […]

Виж повече

Стефан Манчев

 • януари 31, 2023
 • Comments off

Стефан Николов Манчев – процедура Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 01.06.17 „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 82 […]

Виж повече

Антония Илиева Терзиева – процедура

 • март 31, 2022
 • Comments off

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 109 от 21.12.2021 г. – Заповед за научно жури по […]

Виж повече

Десислава Градинарска – процедура

 • март 30, 2022
 • Comments off

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина/Държавен вестник, бр. 87 от 19.10.2021 […]

Виж повече

Цветан Стефанов Цветков – процедура

 • август 6, 2021
 • Comments off

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност “Главен асистент” по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина/Държавен вестник, бр. 47 от 04.06.2021 […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.