КП-06-М51/7

 • януари 31, 2024
 • Comments off

Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.   Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства: Биологически науки   Допълнителни научни области/тематични направления при интердисциплинарни проекти:     Заглавие на проекта:   Изследване ролята на молекулата CD83 при въздействието на децидуални стромални клетки върху диференциацията […]

Виж повече

КП-06-Н61/7

 • януари 31, 2024
 • Comments off

Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания – 2022 г.   Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства: Биология Допълнителни научни области/тематични направления при интердисциплинарни проекти: Медицина Тип проект: (запишете 1, ако кандидатствате само с Базова организация; запишете 2, ако кандидатствате и с партньори) 1 Заглавие на проекта:   Оперативни механизми на […]

Виж повече

Проект ДСД7 „Образование с наука“

 • януари 16, 2023
 • Comments off

Проект ДСД7 „Образование с наука“, с ръководител доц. Десислава Абаджиева, се реализира за периода 22/23 година и е продължение на програмата от предходня период 20/21 г. и е целево финансиране на Българска академия на науките на стойност от 13 950 лв. ИБИР е подизпълнител на програмата, в която водеща организация е ИМИ-БАН. Целта на проекта […]

Виж повече

Национална научна програма „Вихрен“

 • ноември 11, 2022
 • Comments off

“Иновативни 3D органотипни модели за проучване на взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при (не)успешната имплантация при жената” (3DModeInAction)   За проекта: Според известната фигура „Айсберг на неосъществените бременности“ едва 1 от всеки 3 оплождания при жената се реализира в успешна бременност. При останалите ембрионът се губи в периода около и по време на […]

Виж повече

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“

 • юли 16, 2020
 • Comments off

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА „РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ Програмата се изпълнява  от партньорски организации с координатор Тракийски университет, гр. Стара Загора. ИБИР – БАН е партньор № 2 по споразумението, като първи партньор е координаторът. Срок на програмата: 2018 – 2020 година. Финансиране: Първи етап на Програмата – […]

Виж повече

ОЦЕНКА НА МЕЖДИНЕН ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП“РЕПРОБИОТЕХ“

 • юли 16, 2020
 • Comments off

От направена оценка на екип от МОН, в присъствието на заместник – министър Ангелиева на основание на междинен научен и финансов отчет по Национална научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България – РЕПРОБИОТЕХ“, където Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ при Българска академия на науките е утвърден като Партньор 2, […]

Виж повече

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОБИОТЕХ“

 • юли 16, 2020
 • Comments off

Формиране на научна и научно-практическа мрежа за сътрудничество  в рамките на  ННП РЕПРБИОТЕХ    С цел разширяване и задълбочаване на ползотворното сътрудничество между  наука и практика, през месец април, научен колектив от ИБИР – П2 посети три  животновъдни ферми, където бяха проведени изследвания по РП 1, РП2 и РП 3 на ННП РЕПРБИОТЕХ. Във връзка […]

Виж повече

Проекти 2019 – Получени резултати

 • юли 16, 2020
 • Comments off

Получени резултати  Проект:  ДН 03/5  Фонд „Научни изследвания” Тема на проекта: „Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени“ Ръководител на проекта: доц. д-р Таня Георгиева Димова Срок: 36 месеца (2 етапа по 18 месеца) Стойност на проекта 120 000 лв.(1-ви транш 30 000 лв дек 2016, 2-ри транш 30 000 лв март […]

Виж повече

Програма за подпомагане на младите учени в БАН – 2017 година

 • юли 16, 2020
 • Comments off

СКЛЮЧЕНИ МЛАДЕЖКИ ДОГОВОРИ С БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – 2017 ГОДИНА     № по ред № НА ПРОЕКТА ТЕМА НА ПРОЕКТА РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ  в лева 1 2 3 4 5 1 ДФНП 17/28/ 25.07.2017 „Определяне на семинално-плазмени протеини при вида Canis lupus familiaris, оказващи ефект върху сперматозоидите при in vitro индуцирана капацитация“ Ас. […]

Виж повече

Проекти на ИБИР-БАН 2017 – 2020

 • юли 16, 2020
 • Comments off

  № Тема на проекта; Ръководител на проекта: Срок: Стойност на проекта  Идентификационен номер и финансиращ орган/ организация:   1. Тема на проекта: Значение на експресията на Mitogen-Activated Protein Kinase 3 (MAPK3) за фенотипната характеристика и функционалния капацитет на естествените регулаторни Т клетки, като основа за поддържане на Т клетъчния имунен толеранс Ръководител: Румяна Сусуркова  № ДФНП-17-118/2017 […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.