Процедура за избор на Ръководители на Секции и Лаборатории

  • февруари 2, 2022
  • Comments off

  ОБЯВА за избор на ръководител секции/лаборатории   Уважаеми колеги,   На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, Правилник за процедура по избор на ръководител секция/лаборатория на ИБИР-БАН, и Решение на Научен съвет – Протокол №105/25.01.2022 г.,   ИБИР-БАН обявява: Вътрешни […]

Виж повече
Плакет

Проф. Красимира Тодорова е новия носител на наградата „Изобретател на годината 2021“ в категория „Химия и Биотехнологии“ на едноименния конкурс провеждан съвместно от Патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България

  • декември 9, 2021
  • Comments off

На 08.12.2021 г. от 14:00 ч. в Патентното ведомство на Република България (ПВ) са проведе тържествената церемония за връчване на наградите в конкурсите „Изобретател на годината“, „Селекционер на годината“ и „Иновативно предприятие“, която се излъчи и на живо. От участвалите над 400 човека, бяха номинирани по 3-ма за всяка от категориите: Електроника и Електротехника, Машиностроене […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на тема: “Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”

  • ноември 23, 2021
  • Comments off

Ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска  тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”, представен от докторант на самостоятелна подготовка Стефан Николов Манчев, към секция “Имуноневроендокринология” по научна специалност ш. 01.06.17 „Физиология на животните и човека” професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки” Поради усложнената […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.