Academix

School WordPress Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare tortor Quiue bibendu m. magna vitae ex interdum cursus. Nullam lacinia pretium lacus tempor sit amet.

Discover More

Welcome To

Academix

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare tortor Quiue bibendu m. magna vitae ex interdum cursus. Nullam lacinia pretium nibh, vitae imperdiet lacus tempor sit amet donec ultrices est.bibendum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam convallis elit id odio imperdiet feugiat. Quisque commodo ornare tortor.

Discover More

Latest News

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

На 11.09.2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването акад. К. Братанов“…

Read more
Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в държавен вестник № 69 от 11.08.2023…

Read more

Процедура по защита на Десислава Анкова

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност –…

Read more

Annual Sports Competition

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare tortor Quiue bibendu m. magna vitae ex interdum cursus. Nullam lacinia pretium nibh, vitae imperdiet lacus tempor sit amet.

View All Events

All of our Research and Publication

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare tortor Quiue bibendu m. magna vitae ex interdum cursus. Nullam lacinia pretium nibh, vitae imperdiet lacus tempor sit amet.

View Publication

School Gallery

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.