Процедура по защита на Радостина Петкова Цветанкова

 • декември 7, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Радостина Петкова Цветанкова, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Влияние на специфични микроРНКи в туморна […]

Виж повече

Процедура по защита на Елина Димитрова Васева

 • декември 6, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалностш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, Професионално направление: ш. 6.3 – „Животновъдство”, Област на висше образование: 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ от Елина Димитрова Васева, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Влияние […]

Виж повече

Процедура по защита на Илка Цветкова-Иванова

 • декември 5, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Илка Цветанова Цветкова-Иванова, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Изследване на механизмите на клетъчна смърт […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

 • декември 1, 2023
 • Comments off

На 13.12.2023 г. (сряда) от 13:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 3, София  1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Определяне ролята на Т клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност при човек“, представен от докторант […]

Виж повече

Д-р Amel Laghouati – гостуващ учен от Института по ветеринарни науки на Университета в Блида, Алжир

 • ноември 27, 2023
 • Comments off

Като част от международната дейност на ИБИР-БАН, гостуващ учен на звеното е д-р Amel Laghouati от Института по ветеринарни науки на Университета в Блида, Алжир. Целта на посещението е запознаване с работата на нашите учени и материалната база в ИБИР-БАН, обмяна на знания и опит, както и представяне на нейни научни интереси и разработки, с […]

Виж повече

EATRIS-ERIC празнува своя 10-годишен юбилей

 • ноември 22, 2023
 • Comments off

На 21-22.11.23г. се проведе конференцията по случай 10-годишнината на EATRIS в Хага, Холандия. Водещи представители от европейските научни и научноизследователски общности, както и пациенти взеха участие в това събитие. Министърът на здравеопазването на Нидерландия произнесе вълнуваща реч. На конференцията присъстваха националния директор на Eatris България проф. Росица Конакчиева, директора на ИБИР проф. Сорен Хайрабедян и […]

Виж повече

Годишната научна конференция “Медицина за здраве”

 • ноември 22, 2023
 • Comments off

Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян изнесе доклад във връзка с приложенията на нанопоровото новогенерационно секвениране във фармакогеномиката на Годишната научна конференция по изпълнение на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-Плевен “Медицина за здраве”, която се проведе на 16-18.11.23г. Директорът на ИБИР проф. д-р Сорен Хайрабедян беше почетен гост на събитието. Беше положено началото за […]

Виж повече

Процедура по защита на Румяна Сусуркова

 • ноември 14, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Румяна Иванова Сусуркова, редовен докторант към секция „Имунобиология на размножаването”, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията:  ’’Определяне ролята на Т-клетъчните регулаторни механизми […]

Виж повече

Участие на ИБИР в международната научна конференция „Климентови дни-2023/ 60-години Биологически факултет“

 • ноември 13, 2023
 • Comments off

Отлично представяне на докторантката Юлия Мариенко с ръководител проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян на Международната научна конференция „Климентови дни-2023/ 60-години Биологически факултет“. На постера са представени данни за механизмите на клетъчна смърт – Ефект от действието на два от гените на вируса, причиняващ ковид.

Виж повече

Развитието на новите технологии в ИБИР

 • ноември 13, 2023
 • Comments off

Развитието на новите технологии е факт и при нас, благодарение на закупените апарати по програма Национална Пътна Карта. Проф. Сорен Хайрабедян, запозна колеги от научната общност от страната и чужбина с научните резултати, получени в лаборатория по Омикс технологии с модерното оборудване. С благодарности към организаторите на това уникално събитие – годишната конференция на EATRIS, […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.