Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 61

Email: ptodorov@ibir.bas.bg, plamen.ivf@gmail.com

проф. Пламен Тодоров, дб, дбн

Професор, Доктор, Доктор на биологическите науки

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Ембриобиотехнологии при животните", Секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите"

Неговите професионални дейности са свързани с използване на асистирани репродуктивни технологии за лечение на различни форми на мъжки и женски инфертилитет, криоконсервация на репродуктивни клетки и тъкани, криоконсервация на стволови клетки, ръководство и контрол на работата в ембриологичната лаборатория и криобанката. Има опит на ръководни длъжности като ръководител лаборатория, секция, зам-директор, организатор на научни форуми. Той се заниава и с обучителна дейност като е бил ръководител на успешно защитили в срок докторанти (5 бр.) и дипломанти (14 бр.) и студентски практики, на специализиран докторантски курс към ЦО-БАН. Той е сертифициран главен ембриолог от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). Председател е на Българска асоциация по репродуктивна човешка ембриология, член е на Международната асоциация по криобиология (Society for Cryobiology), на Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Занимавал се е с издателска дейност като главен редактор на списание «Ембриология», член е на редакционната колегия на списание “BioMed Research International” и на редакционната колегия на списание „Репродуктивно здраве“. Ръководил е 14 научно-изследователски проекта (вкл. международни), бил е научен консултант на 3 научно-изследователски проекта за млади учени. Има извършени над 4000 процедури по оплождане ин-витро, в резултат на които са родени над 1000 деца. Характеризирани и криоконсервирани проби стволови клетки (мезенхимни и хематопоетични) с цел бъдеща автоложна или близкородствена алогенна трансплантация на над 500 пациента.

    

Кариера

 1. 2021

  Професор

  ИБИР-БАН
 2. 2018г

  Доктор на биологичните науки

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България
 3. 1989-1993

  Доктор

  Институт по проблемите на криобиологията и криомедицината – НАНУ, Харков, Украйна
 4. 1983-1988

  Магистър

  Московска ветеринарна академия, Москва, Русия

Професионален опит

 1. 1995 – понастоящем
  Главен ембриолог
  Инвитро АГ Медицински център Димитров
 2. 1994 – понастоящем
  специалист, асистент, доцент, професор, ръководител секция
  Институт по биология и имунология на размножаването – БАН

Награди

 • 2002-2003
  Най-добра разработка в областта на медико-биологичните науки
  “Signum Laudis Pro Scientiae Meritis”

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.