Годишни отчети

Годишните отчети на постоянните научни звена на БАН се изготвят въз основа на информацията подадена пряко от изследователите на звеното в онлайн платформата SONIX на БАН – https://sonix.bas.bg/bg/

 

Отчет на ИБИР за 2023 година – тукпрезентация

Отчет на ИБИР за 2022 година –тук

Отчет на ИБИР за 2021 година –тук

Отчет на ИБИР за 2020 година –тук

Отчет на ИБИР за 2019 година –тук

Отчет на ИБИР за 2018 година –тук

Годишен отчет на Българска академия на науките 2017 г. – тук

Отчет на ИБИР за 2017 година – тук

Отчет на ИБИР за 2016 година – тук

Отчет на ИБИР за 2015 година – тук

Отчет на ИБИР за 2014 година – тук

Отчет на ИБИР за 2013 година – тук

Отчет на ИБИР за 2012 година – тук

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.