Ръководство

Професор д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн
Професор д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн
Директор
/06.01.23/ Имунология
+359 2 872 03 56, +359 895 453 170
here
Доцент д-р Бойко Атанасов Георгиев, доктор
Доцент д-р Бойко Атанасов Геориев, доктор
Зам. директор
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
+359 888 272 529
here
 
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
Научен секретар
/06.01.23/ Имунология
here