Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти

Email: szapryanova@ibir.bas.bg

Силвина Запрянова

Главен асистент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Силвина Запрянова заема длъжност-главен асистент в ИБИР-БАН от 2011 до сега. Дисертационният труд, с който защитава докторската си степен, е на тема „Роля на протеините на топлинния стрес (Heat shock proteins-Hsps) в процесите на сперматогенеза и апоптоза“, ИБИР-БАН, гр. София. През февруари 2004-защитава дипломна работа на тема „Биологични и морфологични особености на метастатични мозъчни тумори от първичен белодробен карцином“, Медицински факултет, Университетска болница Александровска, гр. София.

Основните й научни интереси и изследвания са в областите на репродуктивната биология и имунология, биомедицина, генната експресия, протеиновата локализация и ролята на протеините на топлинния стрес (Heat shock proteins-HSPs), по-специално HSP70 и alphaB-crystallin, в процеса сперматогенеза и взаимодействието им с ключови фактори от апоптотичните пътища (Bcl-2, Bax, p53, pro-caspase-3). Детекция на HSPs и маркери за апоптоза в тестиси и епидидимиси от мишки при спонтанна и термо-индуцирана апоптоза. Установяване на протеиновата експресия и локализация на отбелязаните маркери в тестиси от пациенти с крипторхизъм. Проследяване на протеиновата експресия на апоптотични маркери в тестиси от плъхове със стрептозотоцин-индуциран диабет. Изследвания в областта на биологичните и морфологични изменения при мозъчни метастатични тумори от първичен белодробен карцином при хора.

Кариера

 1. Юли, 2017

  Доктор

  ИБИР-БАН
 2. 2011

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 3. 2007

  Асистент

  ИБИР-БАН
 4. 2006

  Биолог-специалист

  ИБИР-БАН
 5. 2004

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологичен факултет
 6. 2002

  Бакалавър

  Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

Участие в проекти

 1. 2020
  Проект „Потенциращ ефект на екстракт от Haberlea rhodopensis върху антитуморното действие на Бауман-Бърк протеазен ихибитор на моделна система метастатични клетъчни линии-карцином на гърдата“
  Фонд Научни Изследвания
 2. 2018
  Проект № КП-06-М21/3 от 12.12.2018 г. на тема „Експериментално индуциран диабет – подход за идентифициране на нови тестикуларни биомаркери в условия на хипергликемия“
  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, Фонд Научни Изследвания
 3. 2016
  Проект № Н03/5, 2016 на тема „Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени“
  Фонд Научни Изследвания

Награди

 • 2015
  Награда за един от най-добрите постери "The impact of high scrotal temperature on Hsp70, Bcl-2, Bax and Pro-caspase-3 genes expression in the reproductive organs of sexually mature mice", S. Zapryanova, P. Rashev, T. Dimova, Y. Martinova, M. Mollova
  14 Международен Симпозиум по Имунология на Репродукцията, 22-24 Май 2015, Варна, България

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.