Адрес

бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти:

Email: r.petkova@ibir.bas.bg

Радостина Цветанкова

Асистент, Доктор по имунология

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“- БАН

Радостина Петкова Цветанкова е асистент в лаборатория по „Репродуктивни ОМИКс технологии“ в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, гр. София, под ръководството на проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн. Професионалните й умения включват: клетъчно култивиране, методи за трансфекция, РНК/ДНК изолиране, полимеразно-верижна реакция в реално време, проточна флоуцитометрия, нанопорово секвениране, отчитане протеинови нива чрез ELISA метод.

Образование

 1. 2024

  Доктор по имунология

  ИБИР-БАН
 2. 2018-2024

  Редовен докторант

  ИБИР-БАН
 3. 2016-2017

  Магистър медицинска биология

  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 4. 2014-2015

  Учител по Биология - СДО

  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 5. 2011-2015

  Бакалавър по биоинформатика

  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Професионално развитие

 1. 2022 - до сега
  Асистент
  ИБИР-БАН
 2. 2021-2023
  Медицински биолог - лаборатория по вирусология
  ДКЦ "Неоклиник"
 3. 2020-2021
  Медицински биолог - лаборатория по вирусология
  УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
 4. 2019-2020
  Медицински биолог - клинична лаборатория
  ДКЦ "Неоклиник"
 5. 2016-2019
  Медицински биолог - клинична лаборатория
  МБАЛ "Уни Хоспитал"

Участия в конференции

 • 2021
  Доклад с международно участие
  6th European Congress of Immunology, 1-4 September 2021, virtual meeting
 • 2020
  Доклад с международно участие
  Nanopore Community Meeting 2020 online conference hosted by Oxford Nanopore on the 1st
 • 2019
  Доклад пред научно мероприятие
  Втори интердисциплинарен докторантски форум посветен на 150 годишнина на БАН, Боровец, България

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.