Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция Молекулярна имунология, 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Call: +359 (2) 971 13 9562

Email: mourdjeva@ibir.bas.bg

Милена Мурджева

Доцент, Доктор

ИБИР-БАН

Доц. Милена Мурджева ръководи секция “Молекулярна имунология” в ИБИР-БАН. В последните години обект на изследванията на групата й са мезенхимните стволови клетки, биологичните им свойства и взаимодействията им с други клетъчни типове, поведението им в 3D условия както и на повърхността на ставни повърхности. Води курсове за магистри към СУ „Св. Климент Охридски“, както и докторанти и дипломанти. Съавтор е на над 40 реферирани публикации, цитирани над 500 пъти, Хирш фактор 10. Ръководител и участник в национални и европейски проекти.

ID: 6508058486

Кариера

 1. Декември, 2009

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. Maрт, 2002

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. Януари, 2002

  Главент асистент

  ИБИР-БАН
 4. Юли, 1998

  Магистър

  Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Участие в проекти

 1. 2017 - 2020
  Ръководител проект DCOST 01/18, 2017 и KP06COST21, 2020
  COST Акция CA16119 "CellFit" - „In vitro 3D total cell guidance and fitness“
 2. 2018
  Ръководител проект ДН 13/8
  Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране
 3. 2017
  Ръководител проект COST Action CA17116 – SPRINT
  International Network for Translating Research on Perinatal Derivatives into Therapeutic Approaches
 4. 2017-2019
  KP-06-KOСT/6 – CliniMark CA16113 - CliniMARK
  "Good biomarker practice" to increase the number of clinically validated biomarkers
 5. 2015-2016
  Участник в проекти
  МУ-София, МУ-Пловдив, СофияТехПарк

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.