Адрес

бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти

Email: i.tsvetkova@ibir.bas.bg

Илка Цветкова-Иванова

Асистент, Доктор по имунология

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“- БАН

Илка Цветкова-Иванова е асистент в лаборатория по “Репродуктивни ОМИКс технологии” в Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов”, гр. София, под ръководството на проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн. Интересите й за развитие са изцяло в областта на Имунологията. Професионалните й умения включват: клетъчно култивиране, методи за трансфекция, проточна цитометрия на клетки и обработка на данните, анали на клетки чрез флуоресцентна микроскопия, подготовка на вектор-базирани клетъчни линии и последващи анализи за детекция, отчитане протеинови нива чрез ELISA метод, отчитане на глобално ДНК метилиране, изолиране на РНК, подготовка на кДНК и рабоат с qRT-PCR, изолиране на тотална ДНК, работа с китове за пречистване и последващ анализ чрез фрагментен анализатор Qsep100, секвениране чрез технологията на Oxford Nanopore от 2019 г., включващо излолиране на РНК/ДНК, подготвяне на библиотеки, пречистване, анализ на данни, работа с платформата, работа с Jess western blot.

Образование

 1. 2024

  Доктор по имунология

  ИБИР-БАН
 2. 2019-2024

  Редовен докторант

  ИБИР-БАН
 3. 2017-2019

  Магистър

  Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
 4. 2013-2017

  Бакалавър

  Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Професионално развитие

 1. 2019 - до сега
  Асистент
  ИБИР-БАН
 2. 2015-2017
  Кръжочник
  Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Генетика"

Научни награди

 • 2021
  Номинация за "Best poster presentation"
  6th European Congress of Immunology, 1-4 September 2021, virtual meeting
 • 2019
  Втора награда за устен доклад
  6th Black Sea International Immunology School, Тетевен, България
 • 2017
  Отборен сребърен медал
  International Genetically Engineered Machine (iGEM) competition, Бостън, САЩ
 • 2016
  Отборен бронзов медал
  International Genetically Engineered Machine (iGEM) competition, Бостън, САЩ

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.