Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция "Молекулярна имунология" 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Call: +359 898 75 78 60

Email: ibochev@ibir.bas.bg, lakatush@yahoo.com

Иван Бочев

Доцент, Доктор по имунология

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Иван Бочев е доцент и доктор по имунология в ИБИР-БАН в секция “Молекулярна имунология”. Основната област и подобласти на научни изследвания са: мезенхимни стволови клетки и имунорегулаторната им роля; ембрионални и индуцирани плурипотентни стволови клетки; ендометриални стромални клетки и значението им за процеса на имплантация; туморна имунология; ембриология и асистирани репродуктивни технологии. Темата на неговата дисертацията е: „Сравнителни изследвания върху имуномодулиращата активност на човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от различни източници“. Член е на:
• Съюз на учените в България (СУБ), секция „Имунология“
• European Federation of Immunological Societies (EFIS)
• Европейскаасоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE)
• Българскаасоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ)
• ESHRE SIG (Special Interest Group) Stem cells

Кариера

 1. Септември 2018 – до момента

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. Март 2008 – Февруари 2010

  Научен сътрудник

  ИБИР-БАН
 3. Февруари 2003 – Октомври 2005

  Биолог-специалист

  ИБИР-БАН
 4. 2005 – 2009

  Редовен докторант

  ИБИР-БАН
 5. 2003 - 2005

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологичен факултет
 6. 1998 – 2003

  Бакалавър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологичен факултет

Професионален опит

 1. Февруари 2010 – до момента
  Клиничен ембриолог
  САГБАЛ „Д-р Щерев”
 2. 2017 - 2021
  Участник в проект "Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране", договор ДН13/8
  Фонд „Научни изследвания”, МОН
 3. 2019 - 2021
  Участник в проект "Разработване на добри практики за диагностика чрез биомаркери за увеличаване броя на клинично валидираните биомаркери, договор КП-06-КОСТ/6 от 18.06.2019г., COST Акция CA16113 “CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers”
  Фонд „Научни изследвания”, МОН
 4. 2008 - 2010
  Участник в проект "Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки: търсене на нови мишени за лечение на кожни карциноми, договор Д002-223/2008"
  Национален Съвет „Научни изследвания”, МОН
 5. 2006 - 2009
  Участник в проект "Оценка на имуномодулиращата активност на мезенхимни стволови клетки, изолирани от различни тъканни източници, договор ВУ-Л-201/2006"
  Национален Съвет „Научни изследвания”, МОН
 6. 2006 – 2009
  Участник в проект "Изследвания върху пластичността на човешки мезенхимни стволови клетки, договор Г-4.1/2005, Национална научна програма „Геномика”
  Национален Съвет „Научни изследвания”, МОН
 7. 2006 - 2009
  Участие в проект "Изследвания върху ефекта на репродуктивни хормони върху пролиферацията и диференциацията на човешки стволови клетки, договор Л-1517/2005"
  Национален Съвет „Научни изследвания”, МОН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.