Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Email: tdaneva@ibir.bas.bg, danevadoki@abv.bg

доц. Теодора Данева

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция "Имунобиология на размножаването"

Теодора Денева е понастоящем доцент по специалност „Физиология на животните и човека”. Участник е в три съвместни изследователски проекта България – Египет, в които се изследва влиянието на цинковия оксид и протеините на топлинния стрес върху различни видове клетки при различни условия. Била е ръководител на научен проект на тема „Значение на калций-свързващият протеин Secretagogin за хормон-секретиращите невроендокринни клетки“, финансиран от българското Министерство на Образованието и Науката. Проектът е бил осъществен в сътрудничество с д-р Лудвиг Вагнер в Катедрата по Медицина на Университета на Виена. Провеждала е и е участвала като научен сътрудник в  изследвания на теми: „Участието на калций-свързващите протеини DREAM/calsenilin и Secretagogin във функцията на бета клетките на панкреаса”, „Неензимно гликиране и окисление на липопротеините и късни усложнения при захарния диабет”, „Влияние на затлъстяването върху растежа и качеството на овариалните фоликули при конете“. Научните й интереси са свързани с темите за имунологичниото безплодие при жените, автоимунните заболявания на яйчниците.

   

Кариера

 1. 2013

  Доцент

  Институт по Биология и Имунология на Размножаването, Българска Академия на Науките
 2. 2004

  Доктор

  Факултета по Природо-математически Науки на Виенски Университет, Австрия
 3. 1995

  Магистър

  Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Професионален опит

 1. 2017 – 2018
  Хоноруван преподавател към катедра „Генетика”
  Биологически Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
 2. 2016-2019
  Ръководител изследователски проект
  Изследователски Център - Гиза
 3. 2005 - 2010
  Ръководител на научен проект
  Катедрата по Медицина на Университета на Виена, Австрия
 4. 2002
  Гостуващ изследовател
  Университета на Виена, Австрия
 5. 2001 - 2002
  Научен сътрудник
  Университета на Виена, Австрия
 6. 1998-2013
  Научен сътрудник
  Институт по Биология и Имунология на Размножаването, Българска Академия на Науките

Патенти

 • 2006
  Homo sapiens RUVBL1-FK mRNA, complete cds, alternatively spliced
  Koc,F., Gartner,W., Birkenkamp-Demtroeder,K., Altenberger,T., Daneva,T. & Wagner,L.
 • 2004
  Homo sapiens RET proto-oncogene (RET) gene, intron 19
  Gartner W., Daneva T., Mineva I., Baumgartner-Parzer S., Vierhapper H., Weissel M., Niederle B. & Wagner L.
 • 2004
  Rattus norvegicus secretagogin (Scgn) mRNA, complete cds
  Daneva T., Zierhut B., Gartner W., Berggard T., Waldhaeusl W., & Wagner L.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.