Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 79

Email: tdimova@ibir.bas.bg, tanyadimova@yahoo.com

доц. Таня Димова

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция Имунобиология на размножаването

Доцент по имунология, ИБИР-БАН. Научни изследвания върху имунология на бременността, фетален и неонатален имунитет и плацентобиом при нормална бременност в контекста на БЦЖ ваксинация, профил на неконвенционалните γδ Т лимфоцити и тяхната роля в имплантацията и нормалната бременност при жената, създаване и валидиране на иновативни 3D органотипни модели за проучване на взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при (не)успешната имплантация при жената (3DModeInAction).

Обучение на студенти, дипломанти и докторанти
Хоноруван преподавател по Цитология и хистология на студенти по ветеринарна медицина 1-ви курс на български и на английски език – Ветеринарномедицински факултет, Лесотехнически университет, София
Хоноруван преподавател по Ембриология на студенти по ветеринарна медицина 3-ти курс
на български и на английски език – – Ветеринарномедицински факултет, Лесотехнически университет, София
Хоноруван преподавател по Ембриология на студенти от факултет по Базово обучение, Нов Български Университет, София

Доц. Таня Димове е ръководител на националния научен проект “Вихрен" в ИБИР-БАН – повече информация ТУК

Членува в следните научни организации:

Съюз на учените в България, Българско дружество по имунология
International Society for Immunology of Reproduction – ISIR
European Society for Reproductive Immunology – ESRI
Belgian Immunological Society
European Federation of Immunological Societies – EFIS
American Society of Reproductive Immunology- ASRI

Кариера

 1. 2015

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. 2014

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 3. 2013 – 2014

  Асистент

  Институт по микробиология, БАН
 4. 2009-2012

  Постдокторант

  Институт по медицинска имунология, ULB, Брюксел, Белгия
 5. 2008

  Доктор/PhD

  ИБИР-БАН
 6. 2001-2009

  Асистент, ст. асистент, гл. асистент

  ИБИР-БАН
 7. 1996-2001

  Асистент, ст. асистент

  Тракийски Университет, Стара Загора
 8. 1991

  Магистър

  Тракийски Университет, Стара Загора

Специализации

 1. 2018
  стипендия Фулбрайт за обмен на учени
  Yale University, USA, Dept of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, School of Medicine
 2. 2013
  стипендия по проект BG051PO001-3.3.05-0001/ 2013 „Наука и бизнес”
  обучение във високотехнологичен комплекс, Institute for Medical Immunology, Universite Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
 3. 2007
  стипендиант на Norrland Cancer Foundation
  Institution of Clinical Microbiology, Medical Faculty, Umea University, Umea, Sweden
 4. 2006
  стипендиант на Swedish Institute
  Institution of Clinical Microbiology, Medical Faculty, Umea University, Umea, Sweden. Programs for talented PhD students from EU/EEA
 5. 2005
  стипендиант на Norrland Cancer Foundation
  Institution of Clinical, Microbiology, Medical Faculty, Umea University, Umea, Sweden
 6. 2005
  Теоретичен и практичен курс: Embryo implantation: from basics to clinics
  Medical University, Rijeka, Croatia, Summer School funded by EMBIC- EU

Рък-л на проекти

 • 2002-2005
  МУ-К-1204 - „Структурно ремоделиране на адреналната жлеза по време на пубертета и бременността”
  от Национален Фонд„Научни изследвания” МОН, програма Млади учени
 • 2013
  BG051PO001-3.3.05-0001 - „Имуноскопски анализ (spectratyping) и секвениране на CDR3 региони на Т клетъчен рецептор и изследване на репертоара на гама-делта γδ Т клетки”
  ОП Развитие на човешките ресурси, Европейския социален фонд на Европейския съюз
 • 2016-2021
  ДН 03-5 - “Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени”
  Фонд научни изследвания, програма Фундаментални изследвания, Медицински науки
 • 2019-2024
  КП-06-ДВ-3 - “Иновативни 3D органотипни модели за изучаване на взаимодейстието между ембриона и майчините имунни клетки при (не)успешната имплантация при жената”
  ФНИ по ННП Вихрен, грант Установен учен

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.