Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти

Email: vterzieva@ibir.bas.bg

Велислава Терзиева

Доцент, Доктор по медицина

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Доц. д-р Велислава Терзиева е завършила с отличие Медицинския университет в София. Била е асистент и главен асистен в Националния център по заразни и паразитни болести. Стипендиант е на Европейската Клинична Асоциация по СПИН. Наградена е с индивидуален грант (IEF) по програмата Мария Склодовска Кюри на ЕС за разработка на научен проект в направлението Т-клетъчен имунитет при HIV инфекция. Тя е научен ръководител на дипломанти и докторанти, на научни проекти финансирани от ФНИ и Софийския Университет, автор/съавтор на редица публикации в реномирани списания/, член е на Дружеството по имунология към СУБ и на Българската асоциация по клинична имунология.

Ръководител на проекти:
1. Договор – МУ-БМ-28/96: „Вторичен имунен дефицит при НІV-инфекция. Проучвания върху ролята на Th1 и Th2-тип цитокините в патогенезата на СПИН.» – ФНИ.
2. Договор – № Л 1407/04: “Роля на регулаторните Т клетки в хода на НІV-1 инфекцията и имунологичното възстановяване по време на HAART”. – ФНИ.
3. Договор – № ДН 03/4 от 16.12.2016 г.: ”Молекулярни механизми на имунния толеранс – значение на ендокринната среда за функцията на регулаторните Т клетки”. – ФНИ.
4. Договор – КП 06-ДК 3/2 от 08.12.2020 г. “Функционална роля на фоликуларните хелперни и регулаторни Т клетки за продукцията и поддържане нивата на SARS-CoV-2 неутрализиращите антитела”. – ФНИ.
5. Договор – 80-10-147 от 2022 г.: Изследване на някои фактори на естествения и придобития имунен отговор при деца след SARS-CoV-2 инфекция. – СУ.
6. Договор – 80-10-185 от 2021 г.: Молекулярно-генетични проучвания на вирусния патоген при пациенти с протрахирана и тежко протичаща SARS-CoV-2 инфекция – клинични, епидемиологични и имунологични аспекти” – СУ.

Участие в проекти:
1. Договор – № Л 713/97: „Имунопатогенеза на HIV-инфекцията. Проучване ролята и значението на някои ендогенни цитокини и клетъчния тропизъм към НIV за индивидуалната прогресия към СПИН”.
2. Договор – № Л 1101/01: “Монинторинг на клетъчно-медиирания имунитет при пациенти с ХИВ-1 и/или микобактериална инфекция и определяне степента на възстановяването му в хода на специфичната антиретровирусна и антибактериална терапия.
3. Договор – № Л 1505/05: „Оценка на имуногенността на пептиди от областта RD1 на M. tuberculosis при лица с активна или латентна туберкулозна инфекция”.
4. Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН – ДФНП 174/2016 г.: “Значение на EZH2, основeн протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3”.
5. Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН – ДФНП 17-118/2017 г. „Значение на експресията на Mitogen-activated protein kinase 3 (MAPK3) за фенотипната характеристика и функционалния капацитет на естествените регулаторни T клетки, като основа за поддържане на T клетъчния имунен толеранс“.

Кариера

 1. Декември, 2010

  Доцент по имунология

  ИБИР-БАН
 2. 2006

  Специалност Вирусология

  Медицински университет, София
 3. 1996

  Специалност Клинична имунология

  Медицински университет, София
 4. 1995

  Доктор по медицина

  ИБИР-БАН
 5. 1988

  Магистър

  Медицински университет, София

Професионален опит

 1. Понастоящем
  Преподавател по клинична имунология
  Медицински Факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
 2. 2011-2013
  Гост-изследовател IEF Marie Curie Fellowship
  INSERM - Франция
 3. 2006
  Гост-изследовател
  University of Pennsylvania, School of Medicine, Департамент по Патология, Филаделфия, САЩ
 4. 2000-2001
  Гост-изследовател: The ЕACS Medical Exchange Programme
  Институт по инфекциозни болести и тропическа медицина и Катедра по Имунология, директор Италиански университет, Милано, Италия

Награди

 • 2011
  Award a Marie Curie Fellowship
  EU-funded project
 • 2007
  EACS bourse
  les 4èmes Journées Francophones VIH/SIDA, Paris
 • 2005
  Full bursary
  ERS School Course on "Tuberculosis" Bucharest, Romania
 • 2005
  EACS bourse
  European AIDS Clinical Society, les 3èmes Journées Francophones VIH/SIDA, Bruxelles
 • 2003
  International Award for attendance
  2nd IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment, Paris, France
 • 2002
  International Award for attendance to the Sixth John Humphrey Advanced Summer Programme in Immunology Molecular Basis of the Immune Response Puschino
  British Society for Immunology and the Shemyakin Institute of Bioorganic Chemistry
 • 2001
  Personal invitation to attend the 8th European Conference on Clinical Aspects and Treatment of HIV-Infection
  Athens
 • 1995
  Honorable Mention for poster presentation
  Fourth Central European Summer School of Immunology, Prague, Czech Republic

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.