Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти:

Email: a.gospodinova@ibir.bas.bg

Антонина Господинова

Асистент

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Антонина Господинова е асистент в лабораторията по „Репродуктивни ОМИКс технологии“ в ИБИР-БАН. Професионалните й умения включват клетъчно култивиране, изолиране на ДНК-а и РНК-а, секвениране, микроскопия – светлинна, флуоресцентна, конфокална и холотомографска, приготвяне на хидрогелове и ЗД-биопринтиране, Уестърн блотинг и базови познания в програмирането с Пайтън. Същото така е и редовен докторант към същата лаборатория и работи върху темата: „Изследванена митохондриална увреда в условия на метаболитно възпаление. Влияние върху проинфламаторния статус и връзка с клетъчно стареене.“ под ръководството на проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян.

Образование

 1. 2024

  Докторант

  ИБИР-БАН
 2. 2016-2022

  Магистър по хуманна медицина

  Медицински университет, София
 3. 2011-2016

  средно образование

  Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан", Стара Загора

Професионално развитие

 1. 2023 - до сега
  Асистент
  ИБИР-БАН
 2. 2021 - до сега
  Специалист Медицинска информация
  HCL tech
 3. 2019-2021
  Биолог
  Принтиво

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.