Процедура по защита на Десислава Анкова

 • юли 24, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант Десислава Петрова Анкова, секция: „Имунобиология на размножаването“, ИБИР-БАН Основание: На […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ИБИР-БАН

 • юни 5, 2023
 • Comments off

            Академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4 – 1/2 щат. Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ трябва да отговарят на следните условия:                 […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТ В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН

 • юни 5, 2023
 • Comments off

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 116/14. 03. 2023 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/ обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование […]

Виж повече

Конкурс „Асистент“ по „Имунология“ в секция „Молекулярна имунология“

 • март 10, 2023
 • Comments off

ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 113/22.11.2022 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически […]

Виж повече

Конкурс за „Асистент“ по „Имунология“ в лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“

 • март 10, 2023
 • Comments off

ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 111/04.10.2022 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически […]

Виж повече

Конкурс за „Асистент“ в специалност „Имунология“

 • март 10, 2023
 • Comments off

ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 107/30. 03. 2022 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – […]

Виж повече

Обява за конкурс асистент

 • април 1, 2022
 • Comments off

ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 107/30. 03. 2022 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.