Участие на ИБИР-БАН в 5-ти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

Трима докторанти, обучаващи се в ИБИР-БАН, а именно Юлия Мариенко, Димитър Димитров и Георги Бояджиев, се представиха на 5-тия интердисциплинарен докторантски форум, организиран от Центъра за обучение и Кариерен център към Центъра за обучение  към Българската академия на науките. Той се проведе между 16 и 19 април 2024г. в гр. Кюстендил.

Докторантката Юлия Мариенко с ръководител проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян спечели награда за „excellent performance of poster presentation“ с постер на тема „SARS-CoV-2 accessory proteins cause caspase activation in human endothelial cells“. На постера са представени резултати от експерименти, проведени в началото на година в лабораторията по репродуктивни OMICs технологии към ИБИР-БАН.

 

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.