Участие във Втора Международна научна конференция „Ветеринарната медицина в полза на хората“

  • Post by:
  • октомври 22, 2019
  • Comments off

  На 18-19 Октомври 2019 г. под егидата на Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ветеринарен факултет, се проведе Втора Международна научна конференция „Ветеринарната медицина в полза на хората“ с активното участие на над 150 учени от  30 страни и България.  Изнесени бяха доклади от престижни учени и беше организирана специализирана постерна сесия с представени над 60 постера.

    ИБИР взе активно участие в Конференцията с екип от  свои учени. Бяха изнесени 4 доклада с научни постижения, свързани с получени резултати по Национална научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“ – ННП РЕПРОБИОТЕХ. Поради интереса към изнесените, от ИБИР – БАН, резултати, бяха осъществени полезни контакти с учени, специалисти в областта на репродукцията при селскостопанските животни и ветеринарната медицина от България, Словения, Австрия и Германия.

При закриването на Конференцията беше изказана благодарност от Декана на Ветеринарния факултет, при ТУ, гр. Ст. Загора – професор Люцканов и от Организационния комитет на Конференцията, в лицето на неговия председател  – доц. Георгиев за участието на учените от ИБИР – БАН и осъщественото ползотворно сътрудничесто  между науката и образованието.

От името на Ръководството на ИБИР беше поднесено поздравление към Ветеринарния факултет  и към Организационния комитет  за отличната организация на Втората Международна научна конференция „Ветеринарната медицина в полза на хората“ и за възможността на толкова  млади учени да представят своите и на техните научни ръководители, научни разработки, с което се доказва, че доброто сътрудничество между знание, образование и наука създава полезните и нужни за по-доброто бъдеще на нашето селско стопанство, продукти.

 

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.