Съобщение

Във връзка с постъпила информация относно представени неверни данни в портфолиото на колега, служител на Медицински комплекс “Доверие”, която е зачислена като докторант в “свободна форма” на обучение в ИБИР, от името на Ръководството на ИБИР-БАН бяха предприети следните мерки:

1. Бе поискано обяснение от докторант Мергюл Ферадова относно представената невярна информация на сайта на МК “Доверие” със съдържание “2020 г. БАН, придобива докторска степен на тема „Влияние на тютюнопушенето върху морфологичната характеристика на ембриони“”.

2. На полученото писмено извинение от докторантката, с обяснение за недоразумение, свързано с неправилна интерпретация от страна на PR на Медицинския комплекс, сме поискали среща с докторантката и научния и Ръководител за изясняване на случилото се

3. Подчертаваме, че независимо от носената персонална правна отговорност за представяне на неверни данни от страна на докторанти или служители на ИБИР-БАН при изпълняване на допълнителни (втори) трудови договори или други форми на участие в дейности, които не са пряко свързани с ИБИР-БАН или БАН, споменаването на последните в неверен контекст е нарушение на правилата за етично поведение и подлежат на санкции, както от страна на ИБИР-БАН/БАН, така и от страна на съответните институции на държавата, във връзка с казусите, възникващи от горепосочените обстоятелства.

МЦ Доверие е поел ангажимент да промени невярната информация!

Ръководството на ИБИР-БАН категорично не допуска увреждане на престижа на Академията и свързаните с нея институти, и се отнася сериозно към такъв вид нарушения! Нарушенията на етиката от служители на институцята или докторанти, провеждащи обучение в нея ще бъдат санкционирани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.