Администрация и финанси

 

Администрация:

 

Помощник директор                                           Илза Филипова                 Тел.: 02 8720018, 0876 454325/ Факс: 02 8720022/ Email: ibir@abv.bg/ifilipova@ibir.bas.bg

Човешки ресурси                                                   Милена Василева             Тел.: 02 8722164/ Email: hr-ibir@abv.bg/mvasileva@ibir.bas.bg

Админ. специалист, деловодство                 Елена Коджаманова        Тел.: 02 8722164/ Email: ekodjamanova@ibir.bas.bg/office@ibir.bas.bg

 

Финанси:

 

Главен счетоводител                                                                                        Тел.: 02 8720046/ Email: schetovodstvo-ibir@abv.bg/accounting@ibir.bas.bg/schetovodstvo-ibir@abv.bg

Старши счетоводител                                         Атанаска Ценкова              Тел.: 02 8720026/ Email: schetovodstvo-ibir@abv.bg/accounting@ibir.bas.bg/schetovodstvo-ibir@abv.bg

Счетоводител                                                         Марияна Димитрова         Тел.: 02 8720026/ Email: schetovodstvo-ibir@abv.bg/accounting@ibir.bas.bg

Финансов контрольор                                         Росица Николова               Тел.: 02 8720026/ Email: schetovodstvo-ibir@abv.bg/accounting@ibir.bas.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.