Развитието на новите технологии в ИБИР

Развитието на новите технологии е факт и при нас, благодарение на закупените апарати по програма Национална Пътна Карта. Проф. Сорен Хайрабедян, запозна колеги от научната общност от страната и чужбина с научните резултати, получени в лаборатория по Омикс технологии с модерното оборудване. С благодарности към организаторите на това уникално събитие – годишната конференция на EATRIS, на което научихме нови неща, разменихме солидна информация, открихме нови приятелства и заздравихме старите такива! Специален гост на събитието и на ИБИР е проф. Миодраг Стойкович, специалист по генетика и стволова биология.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.