Проекти на ИБИР-БАН 2017 – 2020

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

 

Тема на проекта;

Ръководител на проекта:

Срок: Стойност на проекта  Идентификационен номер и финансиращ орган/ организация:
 

1.

Тема на проекта: Значение на експресията на Mitogen-Activated Protein Kinase 3 (MAPK3) за фенотипната характеристика и функционалния капацитет на естествените регулаторни Т клетки, като основа за поддържане на Т клетъчния имунен толеранс

Ръководител: Румяна Сусуркова

 № ДФНП-17-118/2017

БАН, Програма за подпомагане на младите учени в БАН

 

2.

 Тема на проекта: Проучване на посттимусната стомилност на FOXP3 експресията за поддържане на имунологична толерантност

Ръководител: доцент, д-р Велислава Терзиева, дм

      № ДНТС/Австрия 01-6 от 2017 г.

Фонд Научни Изследвания, Програма за двустранно сътрудничество 2016 – България-Австрия

 

3.

 Тема на проекта: „Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени“

Ръководител Доц. д-р Таня Георгиева Димова

Получени резултати на I -ви етап – Тук!

 

36 месеца 120 000 лв. № ДН 03/5

Фонд “Научни изследвания”

 

4.

 

 Тема: Молекулярни механизми на имунния толеранс – значение на ендокринната среда за функцията на регулаторните Т клетки.

Ръководител :Доц, д-р Велислава Илиева Терзиева, дм

36 месеца 120 000 лв. № ДН 03/4 от 16.12.2016 г.

Фонд “Научни изследвания”

 

5.

 Тема: COST акция TRANSAUTOPHAGY, национално съфинансиране (акция “Европейска мрежа за мултидисциплинарни изследвания и транслиране на познанията по автофагия”)

 Ръководител Доц, д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн

24 месеца

2017 – 2019

40 000 лв. № ДКОСТ 01/23,

Фонд “Научни изследвания”

 

6.

 Тема: COST акция POSITIVe, национално съфинансиране (акцият “Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори”) Ръководител :Доц. Елена Кистанова, доктор  24 месеца

2016 – 2018

40 000 лв. № ДКОСТ 01.10,

Фонд “Научни изследвания”

7.

  Тема: “Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти”

 Ръководител: Гл. ас. Десислава Абаджиева

18 месеца,

(2017-2018 г.)

37 100 лв. № ДСД-2/05.04.2017 (ПМС   347/08.12.2016), Целево финансиране

Българска академия на науките

 

8.

  Тема: Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis

  Ръководител: Ас. Десислава Георгиева Градинарска

  2016 – 2017   9500.00 лв.  ДФНП-171/13.05.2016
„Програма за подпомагане на младите учени в БАН”
Българска академия на науките

9.

 Тема: Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки

Ръководител: Гл. ас. Елена Христова

2016 – 2017

10000.00 лв..

ДФНП-17…/13.05.2016
„Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

Българска академия на науките

10.

  Тема: Значение на EZH2, основен протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3

Ръководител: Андрей    Величков, докторант

2016 – 2017

.
9500.00 лв.

ДФНП-17…/13.05.2016
„Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

Българска академия на науките

11.

 Тема:Влияние на процеса на  криоконсервация върху експресията на  специфични маркери и потенциала за  спонтанна и индуцирана диференциация  на мезенхимни стволови клетки

   Ръководител: Марина Христова- докторант

 

2016 – 2017

8000.00 лв.

ДФНП-17…/13.05.2016
„Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

Българска академия на науките

12.

   Тема:Изследване на имуномодулиращи фактори в кръвната рециркулация при нормална и патологична бременност.

Ръководител: Боряна Димитрова Петкова- докторант

2016 – 2017

9500.00 лв.

ДФНП-175/13.05.2016
„Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

Българска академия на науките

13.

   Тема:
„Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволово-клетъчни маркери и опити за насочена диференцииация на клетки, изолирани от фоликулярна течност”

    Ръководител:

Ас. Надя Емилова Петрова

2016 – 2017

8000.00 лв.

ДФНП-17…/13.05.2016
„Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

 

 

14.

Тема : Сравнително изследване на експресията на oct4 и nanog в човешки мезенхимни стволови клетки

Ръководител: Гл. ас. Елена Стоянова-Петрова, доктор

 24 месеца

2016 – 2018

            20 000лв.            ДМ 01/3     Фонд “Научни  изследвания”
 

15.

 Тема на проекта: “Експресионен анализ на гени, отговорни за минерализацията на черупката на яйце, с локализация в матката на кокошки”

Ръководител: Гл.ас. д-р Десислава Абаджиева

 

2 години

2017 – 2019

            16 000лв.  № ДМ16/4 от 20.12.2017г.

Фонд “Научни изследвания” ,         Програма за млади учени и   постдокторанти-2017г.

    16.  Тема на проекта: „Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране“
Ръководител;: Доцент доктор    Милена  Мурджев
3 години

2017 – 2020

 

          120 000 лв.  № ДН13/8 от 15.12.2017

Фонд „Научни изследвания” КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2017 г.”

    17.
Тема на проекта:„ In vitro 3D total cell guidance and fitness “
Ръководител; Доцент доктор Милена  Мурджева
             2 години

2017 – 2019

            40 000 лв.   Съфинансиране на научноизследователски проект по COST за  COST акция СА16119 CellFit от 13 март 2017 с вх. №0903/17 от 24.02.2017

Фонд „Научни изследвания”,  съфинансиране на научноизследователски проект по  COST

 18.
Тема на проекта: „Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране“

Ръководител; Доцент доктор Милена  Мурджева
            36 месеца

2017 – 2020

          120 000 лв.

  № ДН – 13/8-15.12.2017 г.

Фонд „Научни изследвания” КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ- 2017 г.”

 

 

 

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.