Проведено обучение с нова апаратура в ИБИР-БАН

На 26 септември в една от лабораториите на ИБИР-БАН се проведе обучение за работа с модерен трансилюминатор, закупен по ННП ИнтеЖиво.
Апаратът е свързан с високорезолюционна камера Cannon, за заснемане на електрофоретични гелове през бял и UV- филтър, според използваното багрило и анализирания продукт.
Допълнителният софтуер GENETOOLS дава възможност за количествено и качествено измерване на получените бандове.
Демонстрацията се проведе със съдействието на фирма „Биомед фючар“ ЕООД, вносител на апаратурата за страната.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.