Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова

На 06.07.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова на тема “Клетъчно – специфична локализация и генна експресия на MAS1R, CD10, ACE, ACE2, KISS1 KISS1R при жени с тумор на млечната жлеза“ с научен ръководител доц. Павел Рашев, доктор – за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Физиология на животните и човека“, шифър 01.06.17

Поканени са всички заинтересовани!

В тази връзка дисертационният труд на докторант Десислава Анкова е предоставен в библиотеката на ИБИР-БАН.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.