Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Радостина Цветанкова

На 06.11.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Радостина Петкова Цветанкова на тема „Влияние на специфични микроРНКи в туморна патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия и вродена имунна сигнализация“ с научен ръководител проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн – за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Имунология“, шифър 01.06.23.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.