Позиция за „Постдокторант по имунология“: София, България

Позиция за „Постдокторант по имунология“: София, България

Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. К. Братанов” при Българска академия на науките, София, България, обявява позиция за постдокторант в екипа на доц. д-р Таня Димова. Позицията се финансира от Фонд научни изследвания по Национална програма Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука чрез грант за “Установен учен” на д-р Таня Димова. Постокторантът ще се присъедини към група, изучаваща иновативни 3D органотипни модели за оценка на взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при (не)успешна имплантация при жената. Изследователят ще участва и в ежедневна работа със студенти, работещи по проекта. Търсим силно мотивиран изследовател и предлагаме отлични ресурси, включително напълно оборудвани лаборатории (FACS, клетъчни култури, PCR, имунохистохимия, флуоресцентна микроскопия). Заплата 2000 лв месечно при 8-часов работен ден.

Необходими /желани умения:

– Доктор по имунология или клетъчна биология, биомедицински науки и пр;

– Опит в работа с клетъчни култури и молекулярно-биологични техники;

– Интерес към биоконструирането на 3D органотипни модели;

– Способност за работа както самостоятелно, така и в екип;

– Добро владеене на говорим и писмен английски;

– Предишен опит в работа с човешки лимфоцити и ex vivo анализ на техния фенотип и функция чрез проточна цитометрия;

– Публикация/и върху майчин имунен отговор по време на бременността при жената.

– Предишно участие/ръководство на проекти е плюс.

 

Апликацията трябва да включва:

–  Мотивационно писмо;

–  Автобиография;

– Приложена диплома за университетско образование;

–  PhD диплома;

– Кратко резюме на практическите умения/опит в изследванията;

–  Имената и имейл адресите на двама рецензенти.

 

Заявленията (на английски или български език) трябва да се изпращат по имейл, за предпочитане като един PDF файл, до Деловодството на Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР) ibir@abv.bg и до доц. д-р Таня Димова, tanyadimova@yahoo.com.  Избраните кандидати ще бъдат поканени за интервю, което ще се проведе в София. Кандидатурите ще се разглеждат текущо – до заемане на позицията. Информация за Института по биология и имунология може да намерите на http://ibir.bas.bg/en.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.