Обява за позиция „постдокторант“ март 2024 г.

По проект за финансиране на Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ се обявяват три позиции за „постдокторант“ за срок до 1 година.

Изисквания за позиция № 1:
1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване);
2. Умения за работа с проточна флоуцитометрия и флуоресцентно-активирано клетъчно сортиране;
3. Умения за работа с PBMC, клетъчни линии като THP-1, Jurkat, и подобни;
4. Познания за придобит и адаптивен имунитет при вирусни инфекции и в репродукцията;
5. Работа с w. blot, RT-qPCR.

Изисквания за позиция № 2:

1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване);
2. Владеене на нанопорово секвениране; работа с платформа Oxford Nanopore;
3. Владеене на вектор-базирани клетъчни линии.

Изисквания за позиция № 3:

1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване);
2. Владеене на нанопорово секвениране;
3. работа с платформа Oxford Nanopore;
4. Работа с микроРНКи.

 

Моля изпращайте CV на имейл адрес: shayrabedyan@ibir.bas.bg

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.