Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г.

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/, намиращ се в гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 73.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП.

Преписка идентификационеен № ОП- 2- 2016; Дата на създаване: 13.04.2016 г.

Решение за откриване на процедурата

(Публикувано на 13.04.2016 г. в 21:30 часа.)

Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Публикувано на 12.05.2016 г. в 10:18 часа.

 

Договор за доставка на топлинна енергия

Публикувано на 30.05.2016 г. в 16:08 часа.

 

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/, намиращ се в гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 73.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП.

Преписка идентификационеен № ОП- 1- 2016; Дата на създаване: 29.02.2016 г.

Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Публикувано на 11.03.2016 г. в 11:39 часа.

Решение за откриване на процедурата.

(Публикувано на 29.02.2016 г. в 12:25 часа.)

Решение по чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП за прекратяване на процедурата.

(Публикувано на 30.03.2016 г. в 16:18 часа.)

Доклад по чл. 92 а ал. 5 от ЗОП

(Публикувано на 30.03.2016 г. в 16:20часа.)

Регистър на получената оферта – приложение към доклада

(Публикувано на 30.03.2016 г. в 16:25часа.)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.