Обучение за работа с апарат Genova Nano

На 20.01.2023 г. в ИБИР-БАН се проведе обучение за работа с апарат Genova Nano, за измерване на нуклеинови киселини, закупен по проект “Репробиотех”. Обучението се осъществи със съдействието на Фирма ФОТ, вносител на апаратурата в страната.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.