Научно-изследователска инфраструктура

Научно-изследователска инфраструктура (НИ) в ИБИР-БАН

1. НИ внедрена посредством финансиране от ЕК

2. „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Информация за платформите:

Правила за достъп:

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.