НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОБИОТЕХ“

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Формиране на научна и научно-практическа мрежа за сътрудничество  в рамките на  ННП РЕПРБИОТЕХ

   С цел разширяване и задълбочаване на ползотворното сътрудничество между  наука и практика, през месец април, научен колектив от ИБИР – П2 посети три  животновъдни ферми, където бяха проведени изследвания по РП 1, РП2 и РП 3 на ННП РЕПРБИОТЕХ.

Във връзка с изпълнение на изследователски задачи по РП 1, беше посетена  научно – експерименталната база на Земеделски институт в град Шумен. В биволовъдната ферма на института стартира опит по задача 3 „Биотехнологии за интензификация на репродукцията“ и беше приложен експериментален протокол на доц. Е. Кистанова. Целта на експеримента е чрез използване на алтернативни нехормонални методи, да се постигне по-бързо възстановяване на яйчниковата активност при биволици след раждането, и да се съкрати интервалът между раждането и последващото заплождане. При изпълнението на тази задача се обединиха усилия на екипите от четири партниращи организации в ННП РЕПРБИОТЕХ. Биоактивните съставки на добавката, приложена в експеримента, са изследвани в Университета по хранителни технологии , Пловдив – П4. В планирането и анализа на различните параметри на опита са включени: ЗИ-Шумен – П3, ИБИР-БАН, София – П2 и Тракийски университет, Стара Загора – П1.

На 21 април колеги от трите институции – доц. Й. Илиева, доц. Е. Кистанова,  проф. Н. Василев и гл. асистент И. Фасулков, извършиха първичен ултрасотографски преглед на яйчници при омалачените биволици, с което се формираха контролна и опитна групи. Съгласно разработената схема започна третирането на опитните животни.

Снимки РП1.

Във връзка с провеждане на научно – изследователски експерименти, свързани с изпълнението на научния и финансов план на ННП РЕПОРБИОТЕХ по РП 2, изследователски колектив от ИБИР – БАН посети животновъдна ферма в с. Малко Дряново, (област Стара Загораобщина Братя Даскалови. Целта на експеримента е, да се изпълнят целите по задача 2. Технологични аспекти за репродукция, 2.1 Изпитване на протоколи за синхронизация на еструса с фиксирано време за изкуствено осеменяване с охладена семенна течност в анестрален и естрален период.  За целта е сформирана група от опитни животни и е приложена  схема с използване на импланти с мелатонин, оптимизиране на хранителния режим на овцете с растителни добавки, използване на вагинални тампони и комбинирано третиране с простагландини. Очакваният ефект е подобряване на плодовитостта и продуктивността на овцете, чрез постигане удължаване периода на млекодобива през цялата година. Новата биотехнологична схема е на ниво експеримент и бъдещо отчитане на икономическия ефект.

Снимки РП2

По РП 3 изследователски колектив от ИБИР – П2, съвместно с колеги от П3 проведоха съвместни опити по задача 1. Разработване на биотехнологии за криоконсервиране на генетичен материал. Получени са еякулати от коне и са изпитани среди за съхранение и криоконсервация. Направено е селектиране на мъжки разплодници, преценка на сперматозоиди чрез CASA, HPLC на спермално плазмени протеини, SDS PAGE характеристика на СПП. По задача 1.3. е проведено разреждане и замразяване на семенна течност, както и по задача 1.4.е извършено оптимизиране на съхранението и транспорта на охладена.

Снимки РП3

Несъмнена е ползата от екипната работа, от допълването на знания и експертиза, както и обмяната на опита между колегите при решаване на важни комплексни задачи. С настоящите изследвания се прави опит чрез практическо внедряване на иновации, да се постигне икономическа ефективност и така да се подпомогне българското животновъдство. Така приложените схеми ще доведат до ускорено възпроизводство и увеличаване на животинската биомаса за нуждите на населението.

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.