Мисия и приоритети

 

Мисия

Провеждане на фундаментални и научно-приложни изследвания на човешката и на животинската репродукция. Изучаване на факторите и механизмите, участващи в гаметогенезата, оплождането, имплантацията и бременността. Изясняване на процесите на автореактивността и автоимунния отговор в репродукцията. Разкриване на ролята на биомолекули и метаболитни процеси за съхранението и криоконсервация на репродуктивни тъкани и клетки. Разработване на биотехнологични подходи за изкуствено осеменяване, микроманипулации и ембриотрансфер при животни.

 

Приоритети

  • Приложни изследвания с диагностично значение за репродуктивното здраве при човека и контрол на репродуктивния процес при животните;
  • Проучване на влиянието на репродуктивни фактори върху човешки  стволови клетки.
  • Създаване на схеми за борба с безплодието при човека и схеми за повишаване на заплодяемостта и плодовитостта на животните със стопанско значение;
  • Утвърждаване на ИБИР като Европейски научен център за изследвания в областта на биология и имунология на репродукцията при животните и човека.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.