Защита на дисертационен труд на тема: “Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”

Ще се проведе защита на дисертационен труд на тема:

“Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска  тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”, представен от докторант на самостоятелна подготовка Стефан Николов Манчев, към секция “Имуноневроендокринология” по научна специалност ш. 01.06.17 „Физиология на животните и човека” професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”

Поради усложнената епидемиологична обстановка защитата ще се проведе онлайн.
Поканени са всички заинтересовани!

Линк към сесия на Zoom за защитата:

Time: Nov 26, 2021 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89972165197?pwd=TGk0MmdEb25aN2ROK3hhWHJJWkFrdz09

Meeting ID: 899 7216 5197
Passcode: 654970

 

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.