Защита на дисертационен труд на докторант Илка Цветкова-Иванова

На 27.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София  1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Изследвания на механизмите на клетъчна смърт и ролята на ефектора Gasdermin D при индукция на инфламазомата NLRP3. Значение за нарушение на мъжкия фертилитет“, представен от докторант Илка Цветкова-Иванова, при лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“ по научна специалност „Имунология“, с научен ръководител проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн.

Дисертационният труд е на разположение в библиотеката на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН, ет. 3.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.