Защита на дисертационен труд на докторант Радостина Цветанкова

На 20.02.2024 г. (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Влияние на специфични микро РНКи в туморна патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия и вродена имунна сигнализация“, представен от докторант Радостина Цветанкова, при лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“ по научна специалност „Имунология“, с научен ръководител проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн.
Дисертационният труд е на разположение в библиотеката на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН, ет. 3.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.