Документи на участниците в конкурса за директор на ИБИР-БАН

На основание „Правилата за провеждане на избор за директори на самостоятелни научни звена /СНЗ/ на БАН публикуваме:

Документите на кандидата за директор на ИБИР-БАН проф. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн:

1. Научна автобиография – ТУК

2. Програма за управление и развитие на самостоятелното научно звено – Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ при Българската академия на науките – ТУК

3. Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни научни звена на БАН – ТУК

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.