Докторант Илка Цветкова към Лаборатория по Репродуктивни ОМИКс технологии спечели Втора награда за презентация на научно съобщение

  • Post by:
  • октомври 29, 2019
  • Comments off

6th Black Sea International Immunology School
(BSIIS2019)

“The Game of Immunity: the players and the observers”

Organizing Committee

Ass. Prof. Andrey Tchorbanov

Prof. Maria Nikolova

Bulgarian Society for Immunology

25 – 27 October 2019, Teteven, Bulgaria

 

 

Илка Цветкова презентира на тема “Role of NLRP3 and NLRC4 inflammasome signaling crosstalk in Sertoli cells on cell fate and its importance in male pathology and fertility” (“Роля на кръстосаната сигнализация на инфламазомите Nlrp3 и Nlrc4 за съдбата на клетката и значението и аз мъжката пагология и плодовитост”), пред жури състоящо се само от чуждестранните лектори.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.