Годишната научна конференция “Медицина за здраве”

Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян изнесе доклад във връзка с приложенията на нанопоровото новогенерационно секвениране във фармакогеномиката на Годишната научна конференция по изпълнение на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-Плевен “Медицина за здраве”, която се проведе на 16-18.11.23г. Директорът на ИБИР проф. д-р Сорен Хайрабедян беше почетен гост на събитието. Беше положено началото за сключване на рамкови договори между двете институции.

   

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.