Конкурси за заемане на академична длъжност „Асистент“

В МОМЕНТА НЯМА АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТ В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН

 

Архив:

Обява за конкурс за придобиване на академична длъжност „Асистент“ по научна специалност „Имунология“ – март 2023 г. – тук

Обява за конкурс за придобиване на академична длъжност „Асистент“ по научна специалност „Имунология“ – ноември 2022 г. – тук

Обява за конкурс за придобиване на академична длъжност „Асистент“ по научна специалност „Имунология“ – октомври 2022 г. – тук

Обява за конкурс за придобиване на академична длъжност „Асистент“ по научна специалност „Имунология“ – март 2022 г. – тук

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.