Конкурси за заемане на академична длъжност „Главен асистент“

В МОМЕНТА НЯМА АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН

Архив (приключили процедури)

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Милена Стефанова Костадинова – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Стефан Николов Манчев – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Антония Илиева Терзиева – Караиванова – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Десислава Георгиева Градинарска-Янакиева – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Цветан Стефанов Цветков – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Андрей Георгиев Величков – виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.