Мобилност

ERASMUS+

Покана за кандидатстване за мобилности по Еразъм+ 2023/2024 г. – виж ТУК

За повече информация:

Покана за кандидатстване за учени и служители на БАН 2023-2024 II

Институционален координатор:

Чл.-кор. Евдокия Пашева
Заместник-председател на БАН
Тел.: +359 2 979 52 31
E-mail: eva@bio21.bas.bg

ЕРАЗЪМ Офис

БАН-Администрация
ул. 15 ноември №1, стая 103, София 1040
E-mail: erasmus@cu.bas.bg

Еразъм координатор
Томина Галибова, главен експерт
Договори с партньори, мобилност на докторанти, входяща мобилност
Тел. (+359 2) 979 5387
E-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Еразъм сътрудник:
Цветомир Йончев, младши експерт
Мобилност на учени и служители с
цел преподаване и с цел обучение
Тел. (+359 2) 979 5235
E-mail: tsyonchev@cu.bas.bg

Marie Curie

Очаквайте скоро повече информация …

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.