Акредитационни програми

Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българската академия на науките (ИБИР-БАН) предлага обучение на докторанти по следните акредитирани направления:

Имунология

Физиология на животните и човека

Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването

Ембриология

Клетъчна биология

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.